MENU

Privacyverklaring

Buitenplaats Zummer en Slapen bij Zummer

Buitenplaats Zummer hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Buitenplaats Zummer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.
 
 
Over Buitenplaats Zummer

Buitenplaats Zummer en Zummer Suites maken onderdeel uit van eenmanszaak Firma Fuif.

V
olledige naam : Buitenplaats Zummer en Zummer Suites
Adres : Woerdsestraat 34, 6628 KC Altforst
Website : www.zummer.nl
Email : info@zummer.nl
Telefoon : 06-22112864
KvKnummer : 64401162

Binnen Buitenplaats Zummer is Nathalie van Bezeij de functionaris voor de gegevensbescherming.

 

Jouw persoonsgegevens
Voor de diensten die Buitenplaats Zummer aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijnHieronder vind jij een overzicht, welke persoonsgegevens door Buitenplaats Zummer kunnen worden verzameld:
NAWgegevens;
Geslacht;
Emailadres;
Telefoonnummer;
Betalingsgegevens;
IPadres;
Locatiegegevens bezoekers.

Er worden door Buitenplaats Zummer geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door Buitenplaats Zummer voor/ten behoeve van jou.

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld
Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Buitenplaats Zummer (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:
Het invullen van een contactformulier;
Het registeren voor een nieuwsbrief;
Het opnemen van contact met jou;
Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;
Het uitvoeren van de overeenkomst;
Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld
De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Buitenplaats Zummer verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

Buitenplaats Zummer heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

 

Gerechtvaardigd belang
Soms heeft Buitenplaats Zummer een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.


Marketing: Als jij een dienst afneemt, dan kan Buitenplaats Zummer jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Buitenplaats Zummer groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen
Buitenplaats Zummer kan jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. In dat geval zijn bepaalde gegevens, zoals NAWgegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer Buitenplaats Zummer niet het recht zou hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat Buitenplaats Zummer haar recht niet kan halen/verdedigen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichting(en), waardoor de bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot die van Buitenplaats
Zummer. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

 

Cookies, Statistieken & Video’s
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Buitenplaats Zummer maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van de website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Buitenplaats Zummer maakt ook gebruik van Tracking Cookies. Hierbij kan het wel zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Als Buitenplaats Zummer dat doet, wordt hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.

Daarnaast maakt Buitenplaats Zummer gebruik van Facebook Pixel. Hiermee kan Buitenplaats Zummer o.a. zien welke pagina’s jij van de website van Buitenplaats Zummer bekijkt, hoe jij de website gebruikt. Facebook Pixel helpt Buitenplaats Zummer om nieuwe doelgroepen te vinden. Ook hier vraagt Buitenplaats Zummer jouw uitdrukkelijke toestemming voor.

Op de website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Met betrekking tot Google Analytics zijn de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.

Daarnaast worden sessiecookies gebruikt. Met deze cookies is inzichtelijk welke onderdelen jij hebt bezocht tijdens je bezoek (sessie) aan de website. Zodra je de site verlaat worden deze cookies ook weer automatisch verwijderd.

Op de website worden ook cookies van andere partijen geplaatst, waaronder bij voorbeeld adverteerders.

Jij kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe jij door gebruik te maken van de mogelijkheden van jouw browser. Meer informatie tref je aan op de website van de aanbieder van jouw browser.

Op de website worden video’s geplaatst. Dit zijn:
eigen gemaakte video’s en/of;

video’s die door onze partners worden gemaakt en/of;

een YouTubevideo en/of;

een Vimeo Video.

Wanneer een YouTube video geplaatst wordt op de website, is de de privacy modus ingeschakeld via YouTube. Dit wilt zeggen dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij ervoor kiest om de video af te spelen.

Vimeo gebruikt geen tracking of advertising cookies. Vimeo gebruikt enkel essentiële cookies voor een goede werking van de videospeler.

Social media & Website
Als Buitenplaats Zummer persoonsgegevens plaatst op haar website, gebeurt dat pas nadat jij hiervoor je schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Buitenplaats Zummer plaatst daarbij jouw naam. Deze gegevens kunnen niet worden geanonimiseerd. De online gepubliceerde gegevens worden
meegenomen in zoekmachineresultaten.

Op de website van Buitenplaats Zummer staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser.

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van Buitenplaats Zummer plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.

Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen bij Buitenplaats Zummer
Buitenplaats Zummer houdt jou graag op de hoogte van aanbiedingen en de komst van nieuwe diensten via:

De website;

Via de Social Mediapaginas van Buitenplaats Zummer;
Via de nieuwsbrief (Mailchimp) waarvoor jij jezelf kunt aan en afmelden.

 

Delen met derden
Buitenplaats Zummer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;

de externe partij die de website maakt en beheert (Pittig Bakkie);

de bankrelatie/ betaalsysteem;

de partij die de administratie verzorgt;

de overige derden die worden ingehuurd ter uitvoering van de overeenkomst;

de partij die mogelijk ingezet wordt voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Buitenplaats Zummer verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Buitenplaats Zummer te leveren. Na het beëindigen van de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens nog zes (6maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren. 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.


Veiligheid website
Buitenplaats Zummer houdt de website zo veilig als mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

 

Jouw rechten
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Buitenplaats Zummer.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Buitenplaats Zummer op te nemen per telefoon, email of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Er wordt jou dan verzocht een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat kan worden vastgesteld dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we jou je pasfoto, machinereadable zone en BSNnummer onleesbaar te maken.

 

Meer informatie over jouw rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik
hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Intrekken toestemming
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Buitenplaats Zummer op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Klachten
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe je dit moet doen.

 

Buitenplaats Zummer, Privacyverklaring 1.1, april 2022.

 
 
 

Een plek waar je even helemaal weg bent en je je toch goed thuis voelt. Waar oprechte aandacht en authentieke gastvrijheid centraal staan. Bij ons vind je sfeer met een stijlvolle bohemian twist.